Polityka prywatności

odwiedź sklep
na Allegro

ERWI ROBERT WIATER

WPROWADZENIE

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. W celu skorzystania z naszych usług, niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą Polityką.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 • Twoje dane osobowe będzie przetwarzać Robert Wiater, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERWI ROBERT WIATER, ul. Rogowska 9, 54-440 Wrocław, nr NIP: 8942823088, nr REGON: 020300130, adres e-mail: sklep@a-market.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „ERWI”.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

 • ERWI jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

II. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Podstawami prawnymi są odpowiednio:

 • wykonanie umowy;

 • obowiązki wynikające z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);

 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Tobą a ERWI, a także w związku z dochodzeniem i ochroną przed roszczeniami wynikającymi z umowy do momentu przedawnienia roszczeń;

 • Twoja zgoda – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Tobą a ERWI.

III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy zawartej między Tobą a ERWI, tj. procesie sprzedaży towarów oferowanych przez ERWI;

 • w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem;

 • w celach związanych z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przewidzianych m.in. ordynacją podatkową i ustawą o rachunkowości;

 • w celach marketingowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

 • w celach archiwalnych i analitycznych (np. w celu optymalizacji i udoskonalenia naszej strony internetowej i jej użytkowania), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

 • W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

IV. JAKIE DANE ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB?

 • Twoje dane zbieramy niemal natychmiast od momentu odwiedzenia naszej strony internetowej. Wówczas przetwarzamy Twój adres IP, lokalizację i rejestrujemy Twoją wizytę na stronie internetowej. Robimy to w celu optymalizacji i udoskonalenia naszej strony internetowej i jej użytkowania. Dzięki temu strona ta może lepiej spełniać Twoje oczekiwania, a jej obsługa jest uproszczona. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie plików cookies. Możliwe jest, że znajdziemy Ciebie na publicznych stronach internetowych, na których zamieściłeś swoje dane, z których może wynikać, że jesteś zainteresowany jedną z naszych usług.

 • Przetwarzanie Twoich danych będzie miało również miejsce w wyniku złożenia przez Ciebie zamówienia na towary oferowane przez ERWI. Będziemy wtedy przetwarzać Twoje następujące dane: ________.

 • Bez zamieszczenia Twoich danych w związku ze złożeniem zamówienia nie będzie możliwe nabycie towarów od ERWI.

V. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 • Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziemy realizować umowę zawartą między nami. Po zakończeniu współpracy będziemy przetwarzać Twoje dane jeszcze przez określony czas. Dzieje się tak, gdyż jesteśmy również objęci ustawowymi i wykonawczymi obowiązkami odnośnie przechowywania danych (np. 5 lat na podstawie ustawy o rachunkowości, czy też ordynacji podatkowej).

 • Przechowanie Twoich danych obejmuje także dostarczanie dowodów i/lub ewentualnych roszczeń, które mogą odnosić się do teraźniejszości i przeszłości, aż do upływu ustawowo przewidzianych terminów przedawnienia.

 • W przypadku, gdy nie mamy ku temu powodów prawnych lub regulacyjnych, zwrócimy się do Ciebie z wyraźną prośbą o wyrażenie na to dobrowolnej zgody. Oczywiście możesz cofnąć tę zgodę, jeśli nie będziesz chciał korzystać już z naszych usług.

VI. CZY STOSUJEMY WZGLĘDEM CIEBIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

Nie stosujemy względem Ciebie podejmowania decyzji, a także profilowania.

VII. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ MIAŁY JAKŚ ODBIORCÓW?

Twoje dane osobowe będą udostępnianie współpracującymi z nami podmiotami, np. dostarczającymi do Ciebie zakupiony u nas towar, a także będą udostępniane podmiotom związanym z naszą obsługą informatyczną, a także obsługą kadrowo-księgową i prawną.

VIII. JAKIE MASZ PRAWA?

 • W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw w tym zakresie, tj. prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • W celu otrzymania informacji o przetwarzanych Twoich danych osobowych, jak i dotyczących poszanowania zasad prywatności, proszę o kontakt na następujący adres e-mail: sklep@a-market.pl.

IX. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZGŁOSIĆ NARUSZENIE?

Każde otrzymane zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zamówienie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Naruszenia możesz zgłosić pod adresem e-mail: sklep@a-market.pl.

Postanowienia końcowe

 • Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki.

 • O wszelkich zmianach Polityki będziesz poinformowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.

INFORMACJE O COOKIES

Definicje:

1) Administrator – Robert Wiater, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERWI ROBERT WIATER, ul. Rogowska 9, 54-440 Wrocław, nr NIP: 8942823088, nr REGON: 020300130, adres e-mail: sklep@a-market.pl;

2) Użytkownik osoba, która korzysta ze strony internetowej a-market.pl;

3) Pliki cookies – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej a-market.pl.

 • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.

 • W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

 • stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:

 • „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,

 • „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;

 • „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

 • „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Użytkownikowi treści reklamowych bardzie dostosowanych do jego zainteresowań.

 • Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:

 • optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

 • Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Wiater, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Wiater, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERWI ROBERT WIATER, ul. Rogowska 9, 54-440 Wrocław, nr NIP: 8942823088, nr REGON: 020300130, adres e-mail: sklep@a-market.pl; tel. 71 357-64-64.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO i wyłącznie w celu:

 • wykonania umów;

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności obowiązków podatkowo-rachunkowych);

 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator danych jest marketing usług własnych, a także możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora przeciwko podmiotom danych, jak i ochrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami ze strony podmiotów danych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania przez Administratora Pani/Pana usług.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty związane z obsługą informatyczną Administratora, a także jego obsługą kadrowo-księgową i prawną.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Uprzejmie informujemy, że Administrator nie posługuje się zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych:

W celu otrzymania informacji o przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych, proszę o kontakt na następujący adres e-mail: sklep@a-market.pl.